Para CxG é imprescindible melloras os índices de execución orzamentaria para rachar a sensación de parálise que vive A Coruña .

Neste sentido, e atopándonos xa en máis da metade do mandato do goberno municipal, o partido galeguista cre imprescindible a realización dun maior esforzo por parte do goberno municipal a fin  de elevar os datos de execución orzamentaria por parte do mesmo.

Dende CxG, considérase que as negociacións levadas a cabo para sacar adiante as contas municipais quedan en papel mollado se o mesmo non se leva adiante. É fundamental acadar o mais alto grado de execución das distintas partidas, especialmente no capitulo dedicado a inversións, para rachar con esta “sensación” de parálise na actividade da cidade nas súas distintas vertentes. Cultural, económica, de mantemento de infraestruturas…

Consideramos que a execución orzamentaria debe aterse a unha serie de criterios que van no camiño de atender as necesidades e investimentos de forma progresiva e coas prioridades que as propias necesidades ou eivas van marcando, pero que non sexa o calendario electoral das Municipais’19 o que inflúa directamente na execución dos mesmos, pois iso salta a vista nalgúns casos e demostra que non se está a gobernar para a xente da Coruña, senón que o equipo de goberno está máis pensando no rédito electoral.

Ramón Freire, Secretario Local da formación galeguista na Coruña, reclama ese maior esforzo na execución por parte do goberno municipal e, no caso dos “orzamentos  participativos”, que esta sexa exemplarizante: “non podemos darlle ferramentas de participación á xente que produzan un efecto “desilusionante” ao ver coma as súas propostas non se levan a cabo”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

3 × 3 =