Cadernos da viaxe. A resposta galega. Por Xoán Antón Pérez-Lema

Analisábamos hai poucos días a absoluta irresponsabilidade e falla de utilidade da esquerda española. Velaí a maioría progresista dende decembro de 2015 que non foi quen nin  de derrogar a lei “mordaza”, nin a grave restrición da autonomía local da Lei de modernización dos gobernos locais nin a recentralizacion e xentrificación da educación da Lei Wert. Leer más

Cadernos da viaxe. A falla de responsabilidade da esquerda española. Por Xoán Antón Pérez-Lema

Dende as eleccións do 28-A, cualificadas pola extraordinaria mobilización do electorado progresista estatal,  os irresponsábeis Pedro e Pablo xogaron ao máis cativo e paifoco tacticismo , esquecendo de xeito patente as esixencias do interese xeral e máis o mandato da cidadanía, que decidiu un goberno de coalición progresista de maioría socialista e corrixido por unha moi cualificada presenza dos soberanismos catalán, vasco e, en menor medida, valenciano. Leer más

Cadernos da viaxe. Os dereitos humanos no cárcere. Por Xoán Antón Pérez-Lema

Nun réxime alicerzado na democracia e no respecto ás liberdades a pena de cárcere ten unha tripla función de prevención especial (impedir certo tempo a liberdade de movementos do penado), prevención xeral (amosarmos que o delicto xera un acaído castigo) e de rehabilitación. Nos réximes demoliberais o cárcere restrinxe a liberdade persoal. Mais non pode limitar os dereitos dos internos á vida, á integridade física e moral, ao acceso á cultura e á educación, a unha alimentación sá e á comunicación periódica e íntima coas persoas queridas (o que ven esixir na práctica que os internos residan preto da súa contorna persoal). O cárcere non pode limitar a dignidade persoal  nin os dereitos humanos das persoas presas distintos do da liberdade persoal. Leer más

Cadernos  da viaxe. O resgate marítimo é un deber absoluto. Por Xoán Antón Pérez-Lema

Penso que non lles estou a descobrir nada novo se lles digo que cada vez que fala a vicepresidenta do Goberno do Estado en funcións, Carmen Calvo, sobe o pan. Mais a última, manifestando que o buque Open Arms non tiña “dereito a resgatar” sobarda todos os límites da falla de empatía e da ética política, amáis de constituir unha sinalada proba da súa ignorancia a respecto do Dereito Marítimo Internacional. Leer más

Cadernos da viaxe. Precisa Galicia dun imposto turístico? Por Xoán Antón Pérez-Lema

O turismo constitúe xa unha das principais actividades económicas na Galicia, achegando 5M de visitantes (case dous visitantes por residente) que inxectan na nosa economía uns 6.400 M€/ano, o 11% do noso PIB. Cómpre asumirmos esta realidade. Mais por mór das nosas deficiencias á hora de captarmos turismo de fóra da península ibérica (pola falla de marca-país de noso e polas deficiencias do noso sistema aeroportuario) obtemos só unha media de 2,4 pernoctas fronte ás 3,5 á 4 doutros destinos no Estado e na Europa. O repto é o de acadarmos a sostibilidade turística, medrando máis o gasto por visitante. Leer más

1 2 3 6