Cumio de psicoloxía post catástrofes en Tui

Desde o 14 de novembro ata o sábado 16, máis de cen psicólogos e psicólogas participarán na XXIV Xornadas da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que nesta edición levan como título “A accesibilidade á atención psicolóxica durante e despois dunha catástrofe: a experiencia de Tui-Paramos”.

O encontro, de carácter profesional, desenvolverase ao longo dos tres días no Edificio da Área Panorámica de Tui, onde se analizarán catro emerxencias recentes para avaliar a súa resposta no plano da atención psicolóxica: a explosión da pirotecnia ilegal de Paramos, o accidente do Alvia, os terremotos de Lorca (Murcia) e os incendios de Pedrógão Grande (Portugal). Estas xornadas contan coa colaboración do Concello de Tui e da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e van dirixidas principalmente a profesionais da psicoloxía do ámbito da saúde (especialistas en psicoloxía clínica ou sanitarios), así como a membros do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do COPG, que forma parte dos dispositivos de emerxencias do 112.

A intención é propiciar a reflexión e a análise en torno ás experiencias en intervencións realizadas en situacións de adversidade, tanto en Galicia como noutros territorios de España ou en Portugal. Desde esta análise preténdese sentar as bases dun protocolo consensuado de actuación psicolóxica postcatástrofe aplicable no ámbito autonómico. Este protocolo coordinaría as intervencións máis temperás coa asistencia a medio e longo prazo dentro do sistema público de saúde, co fin de que, se ocorrese unha nova situación de máxima adversidade, a intervención psicolóxica estea planificada e coordinada na área de saúde (xa desde os servizos de Atención Primaria) para tentar minimizar o impacto nas persoas afectadas e previr posibles problemas psicolóxicos posteriores.

 

Paramos e a demanda social

A orixe temática destas xornadas parte do malestar verbalizado polas persoas afectadas de Paramos ante a lentitude na resposta ás súas demandas de atención psicolóxica directa e preferente no Centro de Saúde de Tui, semanas despois do suceso, tras tela recibido nos primeiros días in situ polo dispostivo despregado polo GIPCE. Estas demandas das persoas afectadas reflicten a inexistente planificación e a ausencia de protocolos para a intervención psicolóxica post-catástrofe, a nivel sanitario tanto desde a atención primaria -onde non se presta atención psicolóxica- como desde a atención especializada.

A día de hoxe, en Galicia existe un protocolo de atención urxente e inmediata ás vítimas de catástrofes que se leva a cabo polas psicólogas e psicólogos que forman parte do GIPCE. Unha vez que este período de emerxencia finaliza, as persoas afectadas son atendidas no sistema de saúde mental ordinario, isto é, as Unidades de Saúde Mentais correspondentes, sen que exista a día de hoxe un protocolo ou planificación específicas que garanten unha atención psicolóxica inmediata e accesible ás vítimas no período postcatástrofe.

Esta falta de previsión fai que o tratamento farmacolóxico e non o psicolóxico (sendo igual de eficaz) sexa a primeira opción terapéutica, e ás veces a única, para paliar a sintomatoloxía derivada da adaptación á situación de perda dunha catástrofe, o que supón un maior coste ao erario público e maiores contraindicacións ás persoas afectadas. Cómpre que a atención psicolóxica ás vítimas das catástrofes sexa accesible e protocolizada, iniciándose no momento da catástrofe e que continúe no tempo ata a asimilación ou recuperación.

 

As experiencias

Na tarde do xoves 14, as persoas asistentes poderán achegarse a dúas das experiencias a través de cadanseu obradoiro: “Intervención en trauma con nenas/os e mozas/os das zonas afectadas nos incendios de Portugal -Proxecto Pinhal do Futuro-“, e “Intervención grupal post-catástrofe nos sismos de Lorca”.

O venres 15 abrirá a sesión Daniel Maria Bugalho Rijo, doutor en psicoloxía da Universidade de Coimbra, para falar sobre o “Impacto das catástrofes na saúde mental”, a través da intervención psicolóxica realizada dende o “Proxecto Pinhal do futuro”. Trátase dun proxecto de estudo e intervención psicolóxica tras os devastadores incendios acontecidos hai dous anos en varios concellos de Portugal, no que conclúen que o 8% dos nenos, nenas e adolescentes das zonas afectadas sofren síndrome de estrés postraumático.

Ao longo do venres e na mañá do sábado, nas distintas mesas exporase as distintas experiencias. Primeiro será a quenda Paramos (durante e despois da catástrofe) coa intervención realizada polo GIPCE, a intervención desde o traballo social ou a Cruz Vermella, e coa participación de membros da Asociación de Afectados de Paramos.

A experiencia no caso do accidente do Alvia centrarase na intervención psicolóxica en hospitalización, e a responsable do programa de atención psicolóxica en atención primaria tras os sismo de Lorca indicaranos os protocolos que seguen. Tamén será obxecto de reflexión a importancia do coidado da saúde mental dos e das profesionais que traballan coas vítimas e a necesidade da formación psicolóxica doutras e outros profesionais de emerxencias.

A conferencia de clausura correrá a cargo de Julio Cesar Martín Garcia-Sancho, xefe de xestión da resposta de saúde mental tras os sismos de Lorca, que falará sobre a intervención psicolóxica postcatástrofe. En relación co protocolo de intervención psicolóxica postcatastrofe, presentarase por parte do Grupo de Traballo Postcatástrofes que vén de crear da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, que dará a coñecer os obxectivos e pasos a iniciar.

Tamén se presentarán as comunicacións libres e pósteres que poden ser remitidas polos colexiados e colexiadas nas que se trate calquera temática relacionada coa psicoloxía clínica ou da saúde. As mellores, tanto en formato oral como escrito, recibirán un bono formación da Sección de Psicoloxía e Saúde por valor de 200 euros.

As Xornadas da Sección de Psicoloxía e Saúde son o encontro científico-profesional de maior antigüidade organizado polo COPG, desde as primeiras celebradas en 1996, que buscan promover o intercambio de experiencias e coñecementos desta área entre o colectivo profesional da psicoloxía e da saúde, así como promover a actualización científico-técnica en materias específicas. Esta iniciativa impulsada polo COPG está recoñecida como unha Actividade de Interese Sanitario por parte da Consellaría de Sanidade da Xunta de Galicia. Vai dirixida a psicólogas e psicólogos colexiados; estudantes de psicoloxía e outros/as profesionais interesados na temática a tratar. 

La depuradora de Vigo, Premio San Telmo 2019

La depuradora de aguas residuales de Vigo ha sido distinguida como mejor obra de ingeniería en los XI Premios San Telmo 2019, que concede el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia a proyectos finalizados entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2019. El jurado del premio ha dado a conocer su decisión a primera hora de esta tarde en la sede de la entidad en A Coruña.

En el mismo acto se desveló también que se conceden tres accésits: a los interceptores generales del margen derecho de la ría de Ferrol, a la conversión en autovía del corredor 4.1 (Autovía do Morrazo) y a la ampliación de capacidad de la AP-9 en el tramo enlace de Cangas-enlace de Teis, que incluye el puente de Rande.

Una obra ejemplar

El decano del Colegio, Enrique Urcola, ha destacado el “gran nivel técnico y la repercusión social” de las obras que concurrieron a los Premios San Telmo 2019. Sobre la ganadora, Urcola, que presidió el jurado, destacó que han valorado “su importantísima innovación tecnológica”, además de su integración paisajística y las mejoras para la calidad de vida y el medio ambiente.

 

“Es una depuradora totalmente cubierta, que no genera ningún tipo de contaminación ni de ruido ni de olores y que, estando ubicada en un punto crítico, tanto paisajístico como urbano, ha sido perfectamente integrada por los vecinos, que en principio tenían suspicacias por sus repercusiones”, explica el decano de la entidad colegial.

 

Los responsables del proyecto (Saneamiento de Vigo. Aguas de la Cuencas de España S.A. (ACUAES) – Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) han expuesto en su presentación que uno de los principales retos a los que se enfrentaron con el proyecto era su ubicación. Optaron por no enterrar la infraestructura, sino por mostrarla e integrarla.

En cuanto a sus características, destacan que la depuradora viguesa fue pionera en España con su sistema de hidrólisis y que es la primera de Galicia en utilizar el agua que regenera, por ejemplo para riegos. Sus responsables incidieron en el elevado número de visitas de técnicos que recibe para tomarla como ejemplo en nuevos proyectos de otros lugares.

Los accésits

El proyecto “Interceptores generales de la margen derecha de la ría de Ferrol. Aguas de la Cuencas de España S.A. (ACUAES) – Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO)” recibe un accésit en el que se han valorado especialmente sus mejoras ambientales y la sostenibilidad de sus planteamientos. Ha permitido que esa zona de la ría cuente con once tanques de tormenta y con 25 km de canalizaciones, un 40% de ellas rehabilitadas. El resultado es una mejora de la calidad del agua, que ha vuelto a posibilitar el baño en los arenales y el marisqueo en óptimas condiciones.

Sobre el proyecto de Autovía do Morrazo (“Conversión en autovía do corredor CG-4-1. Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) – Consellería de Infraestruturas e Mobilidade – Xunta de Galicia”), el jurado ha valorado la capacidad de reducir los tiempos de recorrido y la evidente mejora de la seguridad vial en un tramo con una media de 20.000 vehículos diarios, con picos cercanos a los 30.000 en jornadas estivales. Sus responsables han destacado su respeto ambiental y paisajístico, cuidando elementos patrimoniales de tanto valor histórico como el Castro de Montealegre. La obra, acometida manteniendo el uso de la vía, tuvo especial complejidad por incluir ampliaciones tanto por el lado derecho como por el izquierdo. Utilizó técnicas novedosas en España en construcción de túneles de carretera, concretamente en la ampliación del de Montealegre.

En cuanto al proyecto “Ampliación de capacidad de la AP-9, tramo: enlace de Cangas-enlace de Teis, incluido el puente de Rande. Autopistas del Atlántico S.A. (AUDASA) – Grupo Itinere”, también merecedor de un accésit, se ha valorado la solución constructiva. Es la primera ampliación de un puente atirantado de gran luz que se realiza en el mundo, lo que ha convertido a Rande en un hito de la ingeniería reconocido internacionalmente.

Resulta destacable además la capacidad de incrementar la vida útil del puente al rehabilitando elementos ya existentes (tirantes, tablero…) de la infraestructura. Otro aspecto muy destacado de la ejecución, efectuada manteniendo en uso la autopista, es que preservó en todo momento el medio ambiente en la ría, ya que se ejecutó de forma hermética, sin liberar al medio marino ningún residuo o material

Ruta escolar polos Ancares

Trinta e seis escolares do Centro Público Integrado de Cervantes participarán este venres nunha actividade didáctica na coñecerán mellor a riqueza micolóxica dos Ancares. Trátase dunha das actuacións programadas no marco da colaboración da Deputación coa USC para promover o micoturismo no xeodestino Ancares-Courel.

A xornada comezará ás 10:00 horas cunha charla na que as nenas e nenos de Cervantes, con idades comprendidas entre os 5 e os 14 anos terán a oportunidade de iniciarse no mundo dos cogomelos. A continuación, ás 11:00 horas, sairán ao campo para buscar, observar e estudar os cogomelos nos seus hábitats. Esta xornada didáctica rematará na escola coa montaxe dunha pequena exposición cos exemplares recollidos no entorno dos Ancares e na cal, as nais e pais, profesorado e alumnado terán ocasión de aprender máis sobre micoloxía.

VII Xornadas Micolóxicas no Courel

As actividades de micoloxía programadas neste proxecto de colaboración da Deputación e a USC para impulsar o micoturismo nos espazos naturais da provincia de Lugo continuarán o vindeiro sábado 16 de novembro, na localidade de Seoane, coas VII Xornadas Micolóxicas no Courel, abertas a todo o público.

Os 50 participantes desta actividade de micoturismo achegaranse ao mundo dos cogomelos da man de varios expertos. Xunto ao veterinario e investigador da USC e tamén presidente da Sociedade Micoloxía Lucus, Julio Alonso Díaz, e o biólogo da empresa de ecoturismo Pía Paxaro, Marcos Reinoso, sairán en grupos, ás 10:00 horas, nunha ruta polos bosques do Courel para coñecer a riqueza micolóxica destas montañas. Ás 16.30 horas os grupos reuniranse nunha charla explicativa onde poderán consultar as especies recollidas e coñecer a gran diversidade medioambiental da provincia.

 

 

1 2 3 15